SELAMAT MENYAMBUT RAMADHAN AL MUBARAK 1431H

Kepada semua pengunjung kami mengucapkan Selamat Menyambut Ramadhan Al Mubarak 1431H dengan penuh kesyukuran atas nikmatNya yang melimpah-ruah di bulan yang penuh kemulian ini.

Hadith riwayat Ahmad, al‐Bukhari, al‐Nasa`ie dan Ibn Majah daripada Abu Hurairah:


للها ءاش ام لىإ فعض ةئامعبس لىإ ،الهاثمأ رشعب ةنسلحا ،فعاضي مدآ نبا لمع لك :لاق للها : ناتحرف مئاصلل ،يلجأ نم هماعطو هتوهش عدي ،هب يزجأ انأو لي هنإف موصلا لاإ : دنع ةحرفكسلما حير نم للها دنع بيطأ مئاصلا مف فوللخ ،هبر ءاقل دنع ةحرفو هرطف

Maksudnya: Setiap amalan anak Adam digandakan, satu kebajikan dengan sepuluh kali ganda hingga sampai 700 kali ganda, hingga mengikut kehendak Allah, firman Allah s.w.t: Kecuali puasa, maka sesungguhnya ia bagi‐Ku dan Akulah yang membalasnya, meninggalkan syahwat dan makanannya kerana Aku, bagi orang yang berpuasa dua kegembiraan, kegembiraan ketika berbukanya dan kegembiraan ketika bertemu Tuhannya. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau kasturi.

.

No comments:

Post a Comment