KADAR FAEDAH TERKINI: PEMBELIAN KERETA


Bermula dari 21 April 2009 lepas, kadar faedah Bank bagi pinjaman sewa-beli untuk pembelian kereta BUKAN NASIONAL, contoh, Toyota, Nissan, Mitsubishi, Nazakia dan sebagainya, adalah seperti berikut:

3.20%
untuk tempoh 5 tahun
3.40%
untuk tempoh 7 tahun
3.50%
untuk tempoh 9 tahun

Kereta NASIONAL, Proton dan Perodua, kadarnya adalah seperti berikut:

3.50% untuk tempoh 5 tahun
3.65%
untuk tempoh 7 tahun
3.75%
untuk tempoh 9 tahun


Secara umumnya, kadar di atas adalah kadar yang sepatutnya anda dapat, tetapi dalam keadaan tertentu pihak Bank mungkin mengenakan kadar yang sedikit berbeza atas faktor tertentu seperti risiko. Kadar di atas juga tidak meliputi kadar promosi dari kerjasama pihak Pengeluar / Pengedar dengan pihak Bank.

.

No comments:

Post a Comment